E-ISSN: 1308-5263
Do Alarmins Have a Role in Multiple Myeloma? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2024; 41(2): 83-90 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2024.2023.0469  

Do Alarmins Have a Role in Multiple Myeloma?

Ayfer Gedük1, Merve Gökçen Polat1, Esra Terzi Demirsoy1, Berrin Öztaş2, Baldan Huri Eryılmaz3, Emel Merve Yenihayat1, Hayrunnisa Albayrak1, Haşim Atakan Erol1, Özgür Mehtap1, Pınar Tarkun1, Abdullah Hacıhanefioğlu1
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kocaeli, Türkiye

Objective: Calprotectin (CLP), S100A6, and high mobility group nucleosome-binding protein 1 (HMGN1), known as alarmins, are involved in the pathogenesis of many tumors. In this study, we aimed to investigate the relationships of serum CLP, S100A6, and HMGN1 levels with the clinical and laboratory findings of patients with multiple myeloma (MM) and their roles in the pathogenesis of MM.
Materials and Methods: We measured the serum CLP, S100A6, and HMGN1 levels of 55 newly diagnosed patients and 32 healthy controls using the sandwich enzyme-linked immunosorbent assay method. The medical records of the patients were also reviewed.
Results: Serum CLP, S100A6, and HMGN1 levels were significantly decreased in MM patients compared to the control group (p=0.012, p=0.001, and p=0.030, respectively). Receiver operating characteristic analysis was used to determine diagnostic cut-off values for serum CLP, S100A6, and HMGN1 of <98 ng/mL (area under the curve [AUC]: 0.663, 95% confidence interval [CI]: 0.554-0.761, p=0.009), <1174.5 pg/mL (AUC: 0.706, 95% CI: 0.598-0.799, p=0.001), and <440.18 pg/mL (AUC: 0.640, 95% CI: 0.530-0.740, p=0.03), respectively. CLP levels were found to be statistically significantly higher in patients with light chain MM (91.58±22.57 ng/mL) compared to heavy chain MM (79.42±15.83 ng/mL) (p=0.03). A negative correlation was observed between CLP and M protein, immunoglobulin G, globulin, and beta-2 microglobulin (correlation coefficients: -0.361, -0.370, -0.279, -0.300, respectively; p=0.024, p=0.06, p=0.04, p=0.0033).
Conclusion: In this study, we found that serum CLP, S100A6, and HMGN1 levels were statistically lower in patients with newly diagnosed MM compared to the control group. These results suggest that CLP may bind to the paraprotein produced by heavy chain MM in the blood, causing its blood levels to be low. Additionally, low levels of HMGN1, which is involved in DNA repair, suggest that HMGN1 may contribute to the complex genetic abnormalities found in cases of MM.

Keywords: S100A8/9, Calprotectin, S100A6, HMGN1, 1q21 gain/ amplification


Alarminlerin Multipl Miyelomda Rolü Var mı?

Ayfer Gedük1, Merve Gökçen Polat1, Esra Terzi Demirsoy1, Berrin Öztaş2, Baldan Huri Eryılmaz3, Emel Merve Yenihayat1, Hayrunnisa Albayrak1, Haşim Atakan Erol1, Özgür Mehtap1, Pınar Tarkun1, Abdullah Hacıhanefioğlu1
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Alarminler olarak bilinen calprotektin (CLP), S100A6 ve high mobility group nucleosome-binding protein 1 (HMGN1), birçok tümörün patogenezinde rol almaktadır. Bu çalışmada, multipl myelom (MM) hastalarında serum CLP, S100A6 ve HMGN1 düzeylerinin klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisini ve MM patogenezindeki rolünü araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Yeni tanı almış 55 MM hastası ve 32 sağlıklı gönüllünün serum CLP, S100A6 ve HMGN1 düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Hastaların medikal kayıtları tarandı.
Bulgular: Hastaların tanıda bakılan CLP, S100A6 ve HMGN1 seviyeleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla p=0,012, p=0,001, p=0,030). Alıcı çalışma karakteristikleri (receiver operating characteristic) analizinde MM için CLP <98 ng/mL (eğri altında kalan alan [area under the curve, AUC]: 0,663, %95 güven aralığı [GA] 0,554-0,761, p=0,009), S100A6 <1174,5 pg/mL (AUC: 0,706, %95 GA: 0,598-0,799, p=0,001), HMGN1 için ise <440,18 pg/mL (AUC: 0,640, %95 CI: 0,530-0,740, p=0,03) tanısal cut-off değeri olarak belirlendi. CLP seviyesi, hafif zincir MM hastalarında (ortalama ± standart sapma; 91,58±22,57), ağır zincir MM hastalarına (79,42±15,83) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,03). CLP ile M protein, IgG, globülin ve beta 2 mikroglobulin arasında negatif korelasyon gözlendi (sırasıyla korelasyon katsayısı: -0,361; -0,370; -0,279; -0,300, p=0,024, p=0,06, p=0,04, p=0,0033).
Sonuç: Çalışmamızda yeni tanı almış MM hastalarında CLP, S100A6 ve HMGN1 serum seviyeleri tanısal anlam taşıyacak düzeyde düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar, CLP’nin kanda ağır zincir MM tarafından üretilen paraproteine bağlanabileceğini ve dolayısıyla kan seviyelerinin düşük bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca DNA tamirinde rol alan HMGN1’nin düşük düzeyleri, HMGN1’in MM’de bulunan komplex genetik anormalliklere katkı sağlayabileceğini düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: S100A8/9, Kalprotektin, S100A6, HMGN1, 1q21 kazanımı/amplifikasyonu


Ayfer Gedük, Merve Gökçen Polat, Esra Terzi Demirsoy, Berrin Öztaş, Baldan Huri Eryılmaz, Emel Merve Yenihayat, Hayrunnisa Albayrak, Haşim Atakan Erol, Özgür Mehtap, Pınar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu. Do Alarmins Have a Role in Multiple Myeloma?. Turk J Hematol. 2024; 41(2): 83-90

Corresponding Author: Esra Terzi Demirsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar