E-ISSN: 1308-5263
Serum Zinc Levels in Iron Deficient Women: A Case-Control Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 156-158 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0206  

Serum Zinc Levels in Iron Deficient Women: A Case-Control Study

Onur Özhan1, Neslihan Erdem2, İsmet Aydoğdu3, Mehmet Ali Erkurt4, İrfan Kuku4
1Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi State Hospital, Clinic of Endocrinology, Adana, Turkey
2Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Manisa, Turkey
4İnönü University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Malatya, Turkey

Since similar symptoms and findings can be seen in the deficiencies of both iron and zinc, we aimed to evaluate the serum zinc levels of women with iron deficiency anemia (IDA). This study was conducted with women with iron deficiency and a healthy control group. When serum zinc levels were compared, they were found to be lower in the IDA group, which was statistically significant. With the help of these studies, iron and zinc treatment instead of only iron replacement may be considered in cases of iron deficiency.

Keywords: Iron, Zinc, Women, Iron deficiency, Anemia


Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadınlarda Serum Çinko Seviyesinin Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Çalışması

Onur Özhan1, Neslihan Erdem2, İsmet Aydoğdu3, Mehmet Ali Erkurt4, İrfan Kuku4
1Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi State Hospital, Clinic of Endocrinology, Adana, Turkey
2Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Manisa, Turkey
4İnönü University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Malatya, Turkey

Demir ve çinko eksikliği benzer belirti ve bulgularla giden hastalıklar olması sebebiyle, demir eksikliği anemisi (DEA) olan kadınlarda serum çinko düzeylerinin değerlendirilmesini planladık. Bu çalışma DEA’lı kadınlar ile sağlıklı kontrol olarak alınan kadınlar üzerinde yapıldı. Serum çinko düzeyleri karşılaştırıldığında, DEA grubunda istatistiksel olarak düşük saptandı. Bu çalışmaların yardımıyla sadece demir değil, demir ve çinkonun beraber tedavisi demir eksikliği olan olgularda düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Demir, Çinko, Kadın, Demir eksikliği, Anemi


Onur Özhan, Neslihan Erdem, İsmet Aydoğdu, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku. Serum Zinc Levels in Iron Deficient Women: A Case-Control Study. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 156-158

Corresponding Author: Neslihan Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685