E-ISSN: 1308-5263
Effects of Zinc Sulfate Supplementation in Treatment of Iron Defi ciency Anemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 144-152 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0043  

Effects of Zinc Sulfate Supplementation in Treatment of Iron Defi ciency Anemia

Meltem Gülşan1, Barış Malbora2, Zekai Avcı3, Nilüfer Bayraktar4, İkbal Bozkaya5, Namik Özbek3
1Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Dr. Sami Ulus Maternity And Children’s Hospital, Department Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
4Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey
5Ankara Pediatric Hematology And Oncology Hospital, Department Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare the effect(s) of zinc sulphate on growth and serum iron variables when it is given with ferrous sulphate in iron deficiency anemia (IDA).
METHODS: Patients (n=79) were randomly divided into two groups. In one group (n=40) 4 mg/kg/d ferrous sulfate was given orally. In the other group (n=39), in addition to ferrous sulfate, 5 mg/d oral zinc sulfate was given.
RESULTS: Compared to the initial values statistically significant increase in mean height, weight, and head circumference has been observed in both groups after 3 months. However, there was no statistical difference between two groups concerning mean height, weight, and head circumference at the beginning (83.43±11.3 cm vs 84.62±12.77 cm; 12.36±3.08 kg vs 12.72±3.87 kg; 47.33±2.15 cm vs 47.26±2.73 cm, respectively), at the first month, (84.82±10.97 vs 85.97±12.28; 12.78±3.09 vs 13.09±3.87; 47.76±2.10 vs 47.61±2.67, respectively), and at the third month, (86.4±11.12 vs 87.69±12.13; 12.9±3.06 vs 13.35±3.81; 48.22±1.89 vs 48.07±2.45, respectively). There were no statistical differences between mean hematological parameters of the groups at the beginning, at the first month, and at the third month, either (mean hb of Group 1: 8.78±1.12 g/dL; 11.27±1.09 g/ dL; 12.05±1.00 g/dL respectively and of Group 2: 9.10±1.07 g/dL; 11.12±0.85 g/dL; 11.80±0.79 g/dL, respectively). Mean ferritin and zinc values of the groups were statistically insignificant at the beginning (Mean ferritin: 4.96±4.03 μg/dL vs 4.52±2.94 μg/dL, zinc: 88.64±15.35 ng/mL vs 86.84±17.34 ng/mL). Their increase was statistically significant at the third month (mean ferritin: 15.91±9.57 μg/dL vs 15.25±10.47 μg/dL; zinc: 88.02±15.10 ng/mL vs 95.25±16.55 ng/mL).
CONCLUSION: In our study neither positive nor negative effect of zinc administration on IDA treatment was demonstrated. Therefore, in the treatment of IDA zinc together with iron should be used at different times if there is coexistent zinc deficiency.

Keywords: Iron deficiency anemia, Treatment, Ferrous sulfate, Zinc sulfate


Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Çinko Sülfat Eklemenin Etkinliği

Meltem Gülşan1, Barış Malbora2, Zekai Avcı3, Nilüfer Bayraktar4, İkbal Bozkaya5, Namik Özbek3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, demir eksikliği anemisi tedavisinde ferröz sulfat verildiğinde çinko sülfatın büyüme ve serum demir değişkenleri üzerine etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Hastalar (n=79) rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba (n=40) 4 mg/kg/gün’den oral yolla ferröz sülfat verildi. Diğer gruba ise (n=39) ferröz sülfata ek olarak 5 mg/gün’den çinko sülfat verildi.
BULGULAR: Başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında tedavinin 3. ayında her iki grupta ortalama boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi. Ancak, iki grup arasında ortalama boy, vücut ağırlığı ve baş çevresinde tedavinin başlangıç (sırasıyla 83,43±11,3 cm ve 84,62±12,77 cm; 12,36±3,08 kg ve 12,72±3,87 kg; 47,33±2,15 cm ve 47,26±2,73 cm), 1. ay (sırasıyla 84.82±10,97 ve 85,97±12,28; 12,78±3,09 ve 13,09±3,87; 47,76±2,10 ve 47,61±2,67) ve 3. ayları (sırasıyla 86,4±11,12 ve 87,69±12,13; 12,9±3,06 ve 13,35±3,81; 48,22±1,89 ve 48,07±2,45) karşılaştırıldığında istatistiksel bir farklılık yoktu. Ortalama hematolojik parametrelerde de iki grup arasında başlangıç, 1. ay ve 3. ay değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel fark görülmedi (sırasıyla grup 1 ortalama Hb: 8,78±1,12 g/dL; 11,27±1,09 g/dL; 12,05±1,0 g/dL, grup 2 ortalama Hb: 9,10±1,07 g/dL; 11,12±0,85 g/dL; 11,80±0,79 g/dL). Başlangıç ortalama ferritin ve çinko değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak farklı değildi (ortalama ferritin: 4.96±4.03 μg/dL ve 4,52±2,94 μg/dL, ortalama çinko: 88,64±15,35 ng/mL ve 86,84±17,34 ng/mL). Ortalama ferritin ve çinko düzeyleri 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldi (ortalama ferritin: 15,91±9,57 μg/dL ve 15,25±10,47 μg/dL; ortalama çinko: 88,02±15,10 ng/mL ve 95,25±16,55 ng/mL).
SONUÇ: Çalışmamızda DEA tedavisinde çinko verilmesinin pozitif veya negatif bir etkisi gösterilemedi. Bu yüzden, DEA tedavisinde demire ek olarak çinko farklı zamanlarda, eşlik eden çinko eksikliği varsa verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Tedavi, Ferröz sülfat, Çinko sülfat


Meltem Gülşan, Barış Malbora, Zekai Avcı, Nilüfer Bayraktar, İkbal Bozkaya, Namik Özbek. Effects of Zinc Sulfate Supplementation in Treatment of Iron Defi ciency Anemia. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 144-152

Corresponding Author: Barış Malbora, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831