E-ISSN: 1308-5263
Diagnosis of Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-2) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 342-356 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0218  

Diagnosis of Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-2)

Sevtap Arıkan Akdağlı1, Alpay Azap2, Figen Başaran Demirkazık3, Beyza Ener4, Sibel Aşcıoğlu Hayran5, Özlem Özdemir Kumbasar6, Gökhan Metan7, Zekaver Odabaşı8, Ömrüm Uzun5, Hamdi Akan9
1Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
3Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
4Uludağ University Faculty Of Medicine, Department Of Microbiology, Bursa, Turkey
5Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara, Turkey
7Erciyes University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kayseri, Turkey
8Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
9Ankara University Medical School, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

One of the most problematic issues in hematological malignancies is the diagnosis of invasive fungal diseases. Especially, the difficulty of mycological diagnosis and the necessity of immediate intervention in molds have led to the adoption of “surrogate markers” which does not verify, but strongly suggests fungal infection. The markers commonly used are galactomannan (GM), beta-glucan and imaging methods. Although there are numerous studies on these diagnostic approaches, none of these markers serve as a support for the clinician, as is in human immunodeficiency virus (HIV) or cytomegalovirus (CMV) infections. This paper has been prepared to explain the diagnostic tests and show the clinician how the available resources can be used. As moleculer tests have not been standardized and not used routinely in the clinics, they will not be mentioned here.

Keywords: Diagnosis, Invasive fungal infection, Imaging, Serology


Hematolojik Malignitelerde Görülen İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanısında Tanı Araçları: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-2)

Sevtap Arıkan Akdağlı1, Alpay Azap2, Figen Başaran Demirkazık3, Beyza Ener4, Sibel Aşcıoğlu Hayran5, Özlem Özdemir Kumbasar6, Gökhan Metan7, Zekaver Odabaşı8, Ömrüm Uzun5, Hamdi Akan9
1Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
3Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
4Uludağ University Faculty Of Medicine, Department Of Microbiology, Bursa, Turkey
5Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara, Turkey
7Erciyes University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kayseri, Turkey
8Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
9Ankara University Medical School, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

Hematolojik malignitelerin tedavisinde önemli sorunlardan birisi de invazif fungal infeksiyonların tanısıdır. Mikolojik tanıdaki zorluklar ve hızlı müdahele etme gerekliliği, küf mantarlarının tanısında dolaylı işaretleyicilerin geliştirilmesine yol açmıştır. En sık kullanılan tanı testleri galaktomannan, beta-glukan ve moleküler yöntemlerdir. Her ne kadar bu tanı yöntemleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmakta ise de, hiçbiri HIV ya da CMV’de olduğu gibi doğrudan yarar sağlamamaktadır. Tanı ile ilgili bu yazı klinisyene eldeki araçları kullanma konusunda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Moleküler testlere henüz standardize edilmediği ve klinik kullanıma girmediği için bu yazıda değinilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Tanı, İnvazif fungal infeksiyon, Görüntüleme, Seroloji


Sevtap Arıkan Akdağlı, Alpay Azap, Figen Başaran Demirkazık, Beyza Ener, Sibel Aşcıoğlu Hayran, Özlem Özdemir Kumbasar, Gökhan Metan, Zekaver Odabaşı, Ömrüm Uzun, Hamdi Akan. Diagnosis of Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-2). Turk J Hematol. 2014; 31(4): 342-356

Corresponding Author: Hamdi Akan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar