E-ISSN: 1308-5263
Premarital hemoglobinopathy screening in Kocaeli, Turkey: a crowded industrial center on the north coast of Marmara Sea [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(2): 62-66

Premarital hemoglobinopathy screening in Kocaeli, Turkey: a crowded industrial center on the north coast of Marmara Sea

Nazan Sarper1, Vijdan Şenkal2, Fatih Güray2, Özcan Şahin2, Jülide Bayram2
1Kocaeli University, Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Kocaeli, Turkey
2Department Of Health Of Mother And Child And Family Planning, Hemoglobinopathy Screening Center, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Premarital hemoglobinopathy screening is one of the important procedures of hemoglobinopathy control program. This is the first report about the prevalence of hemoglobinopathies in Kocaeli.
METHODS: Study covered screening from July 2005 to the end of the December 2008. Under the auspices of the Ministry of Health and Regional Health authorities blood samples of the couples were obtained during admission to the wedding office. Complete blood counts and hemoglobin variant analysis were performed with automatic counter and high pressure liquid chromotography technique. A genetic counseling was given to carriers of abnormal hemoglobins.
RESULTS: A total of 88888 people were screened. The frequency of β -thalassemia trait and sickle cell anemia trait were 0.89% and 0.05% respectively. The frequency of high risk couples was 0.01%.
CONCLUSION: The prevalence of β -thalassemia trait and sickle cell anemia trait was quite low as a reflection of the frequency of eastern and northern Anatolia and migration to Kocaeli from these geographic regions. Although frequency is low, chronic transfusion requirement, high cost of chelating, organ damage, painful crisis and other crisis, availability of stem cell transplantation for a limited number of patients with compatible sibling donors justify premarital screening studies even in less prevalent regions as Kocaeli.

Keywords: β, -thalassemia trait, premarital screening, sickle cell anemia trait.


Marmara denizinin kuzey kıyısında kalabalık bir endüstri merkezi olan Kocaeli’de evlilik öncesi hemoglobinopati taraması

Nazan Sarper1, Vijdan Şenkal2, Fatih Güray2, Özcan Şahin2, Jülide Bayram2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli Turkey
2Sağlık Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Kocaeli Turkey

AMAÇ: Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması hemoglobinopati kontrol programının önemli bir parçasıdır. Bu çalışma Kocaeli’deki hemoglobinopati sıklığına ilişkin ilk rapordur.
YÖNTEMLER: Çalışma Haziran 2005-Aralık 2008 dönemini kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüğünün hemoglobinopati kontrol programı kapsamında evlenecek çiftlerin kanları nikah işlemleri için başvuruları sırasında alınmıştır. Tam kan sayımları ve hemoglobin varyant analizleri otomatik sayıcı ve yüksek basınçlı sıvı kromotografisi tekniği ile çalışılmıştır. Anormal hemoglobin taşıyıcılarına genetik danışma verilmiştir.
BULGULAR: Toplam 88888 kişi taranmıştır. β –thalasemi taşıyıcılığı sıklığı % 0.89, orak hücreli anemi taşıyıcılığı sıklığı % 0.05, yüksek riskli çift oranı %0.01 bulunmuştur.
SONUÇ: Kocaeli ilinde β –thalasemi ve orak hücreli anemi taşıyıcılığı sıklığı oldukça düşüktür. Sıklık kuzey ve doğu Anadoludaki oranları ve Kocaeli’ye bu bölgelerden olan göçü yansıtmaktadır. Bu hastalıklardaki kronik transfüzyon gereksinimi, şelazyonun yüksek maliyeti, organ hasarları, ağrılı krizler ve diğer krizler, kök hücre naklinin ancak dokusu uyumlu kardeşi olan sınırlı sayıda hastaya yapılabilmesi, evlilik öncesi tarama çalışmalarının Kocaeli gibi taşıyıcılık oranlarının düşük olduğu bölgelerde de gerekli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: β, -talasemi taşıyıcılığı, evlilik öncesi tarama, orak hücreli anemi taşıyıcılığı


Nazan Sarper, Vijdan Şenkal, Fatih Güray, Özcan Şahin, Jülide Bayram. Premarital hemoglobinopathy screening in Kocaeli, Turkey: a crowded industrial center on the north coast of Marmara Sea. Turk J Hematol. 2009; 26(2): 62-66

Corresponding Author: Nazan Sarper, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685