E-ISSN: 1308-5263
Primary Splenic Angiosarcoma Revealed by Bone Marrow Metastasis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 408-410 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0049  

Primary Splenic Angiosarcoma Revealed by Bone Marrow Metastasis

Soumaya Anoun1, Sofia Marouane2, Asmae Quessar1, Said Benchekroun1
1Hopital 20 Aout, Clinic Of Hematology And Pediatric Oncology, Casablanca, Morocco
2Hopital Ibn Rochd, Clinic Of Histopathology, Casablanca, Morocco

Primary splenic angiosarcomas are the most common malignant non-hematopoietic tumors of the spleen. Metastatic diseases were found in 69% of patients in a reported series but the incidence of bone marrow involvement is unclear. We report a rare case of a 25-years-old Moroccan woman with unsuspected primary splenic angiosarcoma revealed by bone marrow metastasis. She presented with serious anemia and splenomegaly. Bone marrow biopsy revealed proliferating spindle cells. Computed tomography scanning showed an enlarged spleen with heterogeneous lesions. Splenectomy was performed and retrospective histological study of the spleen confirmed the diagnosis. She died 1 year after splenectomy.

Keywords: Angiosarcoma, Splenomegaly, Bone marrow infiltration


Kemik İliği Metastazı ile Açığa Çıkan Primer Splenik Anjiosarkom

Soumaya Anoun1, Sofia Marouane2, Asmae Quessar1, Said Benchekroun1
1Hopital 20 Aout, Clinic Of Hematology And Pediatric Oncology, Casablanca, Morocco
2Hopital Ibn Rochd, Clinic of Histopathology, Casablanca, Morocco

Primer splenik anjiosarkom dalağın hematolojik olmayan tümörlerinden en sık karşılaşılanıdır. Yayınlanmış serilerde metastaz %69 olarak belirtilmişse de kemik iliği metastazının sıklığı tam bilinmemektedir. Biz Faslı bir kadın hastada kemik iliği metastazı ile açığa çıkan daha önceden şüphelenilmemiş bir primer splenik anjiosarkom vakasını rapor etmek istiyoruz. Yirmi beş yaşındaki hastanın ciddi anemi ve splenomegalisi mevcuttu. Kemik iliği biyopsisinde kemik iliği alanlarının yerini prolifere olmuş iğsi hücrelere bıraktığı gözlendi. Bilgisayarlı Tomografide büyümüş dalak içinde heterojen lezyonlar görüldü. Splenektomi yapıldı ve dalak üzerinde yapılan histolojik çalışma primer splenik anjiosarkom tanısını doğruladı. Hasta kemoterapi aldı fakat splenektomiden 1 yıl sonra metastazdan öldü.

Anahtar Kelimeler: Anjiosarkom, Splenomegali, Kemik iliği tutulumu


Soumaya Anoun, Sofia Marouane, Asmae Quessar, Said Benchekroun. Primary Splenic Angiosarcoma Revealed by Bone Marrow Metastasis. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 408-410

Corresponding Author: Soumaya Anoun, Morocco


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar