E-ISSN: 1308-5263
The Relationship of T Helper-2 Pathway Components Interleukin-4, Interleukin-10, Immunoglobulin E, and Eosinophils with Prognostic Markers in Non-Hodgkin Lymphoma: A Case-Control Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 381-387 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0328  

The Relationship of T Helper-2 Pathway Components Interleukin-4, Interleukin-10, Immunoglobulin E, and Eosinophils with Prognostic Markers in Non-Hodgkin Lymphoma: A Case-Control Study

Nil Güler1, Engin Kelkitli1, Hilmi Atay1, Dilek Erdem2, Hasan Alaçam3, Yüksel Bek4, Düzgün Özatlı1, Mehmet Turgut1, Levent Yıldız5, İdris Yücel2
119 Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Samsun, Turkey
219 Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Oncology, Samsun, Turkey
319 Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Samsun, Turkey
419 Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Samsun, Turkey
519 Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: Increased risk for non-Hodgkin lymphoma (NHL) is associated with infections and environmental agents. We hypothesized that these factors chronically trigger the T helper-2 (Th2) pathway and result in lymphoma. We investigated the role of the Th2 pathway by exploring the relationships between components of the Th2 pathway, interleukin (IL)-10, IL-4, immunoglobulin E (IgE), and eosinophils, and prognostic markers of NHL.
METHODS: Thirty-one NHL patients and 27 healthy controls were enrolled. IL-10, IL-4, IgE, and eosinophils were measured. IL-4 and IL-10 were analyzed with the enzyme amplified sensitivity immunoassay method.
RESULTS: High IL-10 levels were correlated with several poor prognostic features, short early survival, and lymphopenia. There was a positive correlation between albumin and IL-4 levels and a negative correlation between IL-10 and albumin. There was no relationship related with eosinophils and IgE. We found remnant increased IL-4, which could be a clue for the triggering of the Th2 pathway in the background.
CONCLUSION: There is a need for differently designed studies to detect the place of the Th2 pathway in NHL.

Keywords: Chemokines, Cytokines, Lymphocytes, Non-Hodgkin lymphoma, Th2 pathway


Yardımcı T Lenfosit-2 Yolağı Bileşenlerinden İnterlökin-4, İnterlökin-10, İmmünglobülin E ve Eozinofiller’in Hodgkin-Dışı Lenfoma’nın Prognostik Belirteçleri ile Olan İlişkisi-Kontrollü Klinik Çalışma

Nil Güler1, Engin Kelkitli1, Hilmi Atay1, Dilek Erdem2, Hasan Alaçam3, Yüksel Bek4, Düzgün Özatlı1, Mehmet Turgut1, Levent Yıldız5, İdris Yücel2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü, Samsun,
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Onkoloji Bölümü, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biokimya Bölümü, Samsun, Türkiye
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Samsun, Türkiye
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Non-Hodgkin lenfoma (NHL) riski enfeksiyonlar ve çevresel ajanlarla artmış olarak ilişkilendirilmiştir. Hipotezimize göre bu faktörlere kronik olarak maruz kalmak T helper-2 (Th2) yolağını aktifler ve lenfomaya sebep olur. Bu amaçla Th2 yolağı komponentleri olan IL-10, IL-4, IgE, ve eozinofille, NHL’nin prognostik belirteçleri arasındaki ilişkiye baktık.
YÖNTEMLER: Otuz bir NHL hastası ve 27 sağlıklı kontrolde IL-10, IL-4, IgE ve eozinofil değerlerine bakıldı. IL-4 ve IL-10 EASIA metodu ile ölçüldü.
BULGULAR: Yüksek IL-10 düzeyleri pek çok kötü prognostik özellikle, çok kısa yaşam süresi ve lenfopeni ile ilişkiliydi. Albümin açısından IL-10 ile negatif ilişki, IL-4 ile pozitif ilişki bulundu. Eozinofil ve IgE ile ilgili herhangi bir ilişki kurulamadı. Bazı hastalarda gözlenen artmış IL-4 geri planda kalmış Th2 yolağı aktivasyonunun bir ip ucu olabilir.
SONUÇ: Th2 yolağının NHL patogenezindeki yerini tespit etmek için farklı dizaynlarda çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kemokinler, Sitokinler, Lenfositler, Hodgkin dışı lenfoma, Th2 yolağı


Nil Güler, Engin Kelkitli, Hilmi Atay, Dilek Erdem, Hasan Alaçam, Yüksel Bek, Düzgün Özatlı, Mehmet Turgut, Levent Yıldız, İdris Yücel. The Relationship of T Helper-2 Pathway Components Interleukin-4, Interleukin-10, Immunoglobulin E, and Eosinophils with Prognostic Markers in Non-Hodgkin Lymphoma: A Case-Control Study. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 381-387

Corresponding Author: Nil Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar