E-ISSN: 1308-5263
Chanarin-Dorfman Syndrome with Multi-System Involvement in Two Siblings [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 72-75 | DOI: 10.4274/tjh.93798  

Chanarin-Dorfman Syndrome with Multi-System Involvement in Two Siblings

Seçil Arslansoyu Çamlar1, Pınar Gençpınar1, Balahan Makay1, Ayşe Yüzbaşıoğlu2, Nur Arslan1, Serap Emre Dökmeci2, Özden Anal1, Galip Köse1
1Dokuz Eylul University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, İzmir, Turkey
2Hacettepe University School Of Medicine, Department Of Medical Biology, Ankara, Turkey

Chanarin-Dorfman syndrome (CDS) is a very rare autosomal recessive inherited neutral lipid metabolism disorder associated with congenital ichthyosis and multi-system involvement. Observation of lipid vacuoles in neutrophils (Jordan’s anomaly) in peripheral blood smears in patients with ichthyosiform erythroderma is diagnostic. Herein we present 2 siblings with CDS that were referred to Dokuz Eylul University School of Medicine Department of Pediatrics due to ichthyosis. They had hepatomegaly, cataract, growth retardation, and sensorineural hearing loss. Some lipid vacuoles in neutrophils were noted in peripheral blood smear evaluation. Genetic analysis showed homozygous N209X mutation in both patients. They were put on a low-fat high-carbohydrate diet supplemented with medium-chain fatty acids. During 6 months of follow-up, no improvement was observed in both patients. In conclusion, although CDS is a rare lipid storage disease, it should always be a consideration in patients with congenital ichthyosis, especially those with extracutaneous symptoms or signs. The diagnosis of CDS is made based on a very simple test-peripheral blood smear.

Keywords: Ichthyosis, Child, Chanarin-Dorfman syndrome


Çoklu Organ Tutulumu Olan Chanarin Dorfman Sendromlu İki Kardeş

Seçil Arslansoyu Çamlar1, Pınar Gençpınar1, Balahan Makay1, Ayşe Yüzbaşıoğlu2, Nur Arslan1, Serap Emre Dökmeci2, Özden Anal1, Galip Köse1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, İzmir,türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkiye

Chanarin-Dorfman Sendromu (CDS) konjenital iktiyozis ve çoklu organ tutulumunu ile giden, otosomal resesif geçişli, nadir görülen bir nötral lipid metabolizması bozukluğudur. İktiyoziform döküntüleri olan hastalarda periferik kan yaymasında nötrofillerdeki lipid vakuollerinin (Jordan anomalisi) gösterilmesi ile tanı konur. Bu yazıda iktiyozis nedeniyle bölümümüze yönlendirilen ve hepatomegali, katarakt, büyüme geriliği, sensörinöral işitme kaybı eşlik eden, periferik kan yaymasında nötrofillerde lipid vakuolleri saptanarak CDS tanısı alan iki kardeş sunuldu. Yapılan genetik çalışmada her iki hastada da homozigot N209X mutasyonu saptandı. Hastalara tedavi amacıyla orta zincirli yağ asitleri ile zenginleştirilmiş ve yağ oranı düşük, karbohidrat içeriği yüksek olan bir diyet programı başlandı. Sonuç olarak, CDS oldukça nadir görülen bir lipid depo hastalığı olmasına rağmen, konjenital iktiyozlu özelikle de cilt dışı organlarda da tutulum bulguları olan her hastada akılda tutulmalıdır. Hastalığın tanısı periferik kan yayması gibi çok kolay bir testle konulabilir.

Anahtar Kelimeler: İktiyoz, Çocuk, Chanarin Dorfman Sendromu


Seçil Arslansoyu Çamlar, Pınar Gençpınar, Balahan Makay, Ayşe Yüzbaşıoğlu, Nur Arslan, Serap Emre Dökmeci, Özden Anal, Galip Köse. Chanarin-Dorfman Syndrome with Multi-System Involvement in Two Siblings. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 72-75

Corresponding Author: Nur Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685