E-ISSN: 1308-5263
Reliability and Validity of the Turkish Version of the PedsQL 3.0 Cancer Module for 2- to 7-Year-Old and the PedsQL 4.0 Generic Core Scales for 5- to 7-Year-Old: The Hacettepe University Experience [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 236-243 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0242  

Reliability and Validity of the Turkish Version of the PedsQL 3.0 Cancer Module for 2- to 7-Year-Old and the PedsQL 4.0 Generic Core Scales for 5- to 7-Year-Old: The Hacettepe University Experience

Vesile Yıldız Kabak1, Yavuz Yakut1, Mualla Çetin2, Tülin Düger1
1Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey

Objective: The aim of this study was to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 3.0 Cancer Module for 2- to 7-year-old and the PedsQL 4.0 Generic Core Scales for 5- to 7-year-old in childhood cancer.
Materials and Methods: The PedsQL 3.0 Cancer Module and PedsQL 4.0 Generic Core Scales were administered to children with cancer and their parents at Hacettepe University. Internal consistency was determined by using Cronbach’s alpha and test-retest reliability was determined by using the intraclass correlation coefficient (ICC). Construct validity was assessed by comparing the results of the PedsQL 3.0 Cancer Module with those of the PedsQL 4.0 Generic Core Scales.
Results: Cronbach’s alpha of the PedsQL 3.0 Cancer Module varied from 0.803 to 0.873 and that of the PedsQL 4.0 Generic Core Scales from 0.665 to 0.841. Test-retest ICC values of the PedsQL 3.0 Cancer Module varied from 0.877 to 0.949 and those of the PedsQL 4.0 Generic Core Scales from 0.681 to 0.824. The correlation of the PedsQL 3.0 Cancer Module with subscale scores of the PedsQL 4.0 Generic Core Scales showed that there were excellent to fair correlations between the two scales. The relationship between parent proxy-report and child self-report of the PedsQL 3.0 Cancer Module had very good correlation (r=0.694, p<0.001), as did the PedsQL 4.0 Generic Core Scales (r=0.540, p=0.002).
Conclusion: This study demonstrated the reliability, validity, and feasibility of the Turkish version of the PedsQL 3.0 Cancer Module in 2- to 4-year-old and 5- to 7-year-old and the PedsQL 4.0 Generic Core Scales in 5- to 7-year-old in childhood cancer.

Keywords: Pediatric Quality of Life Inventory, Validity, Reliability, Children, Cancer


Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Kanser Modülü Türkçe Versiyonunun 2-7 Yaşları Arasındaki Çocuklarda ve Genel Skalası’nın 5-7 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Geçerlik ve Güvenilirliği: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi

Vesile Yıldız Kabak1, Yavuz Yakut1, Mualla Çetin2, Tülin Düger1
1Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Çalışmamızın amacı, çocukluk çağı kanserlerinde Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 3.0 Kanser Modülü Türkçe versiyonunun 2-7 yaşları arasındakiler için ve ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası’nın 5-7 yaşları arasındakiler için geçerliliğini ve güvenilirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: ÇİYKÖ 3.0 Kanser Modülü ve ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası Hacettepe Üniversitesi’ndeki kanserli çocuklara ve ebeveynlerine uygulanmıştır. Cronbach’s alpha kullanılarak iç tutarlılık, sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) kullanılarak test-retest güvenirliği belirlenmiştir. Yapı geçerliliği ÇİYKÖ 3.0 Kanser Modülü ile ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası sonuçlarının karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir.
Bulgular: ÇİYKÖ 3.0 Kanser Modülü’nün Cronbach’s alpha değerleri 0,803-0,873 arasında, ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası’nın ise 0,665-0,841 arasında değişiklik göstermektedir. Test-retest SKK değerleri ise ÇİYKÖ 3.0 Kanser Modülü’nde 0,877-0,949 arasında, ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası’nda ise 0,681-0,824 arasında değişiklik göstermektedir. ÇİYKÖ Kanser Modülü ile Genel Skalası’nın alt başlık skorlarının korelasyonlarının mükemmel-orta düzeyde olduğu gösterilmiştir. ÇİYKÖ Kanser Modülü Çocuk Formu ile Ebeveyn Formu arasındaki ilişki çok iyi düzeyde korele (r=0,694, p<0,001), ÇİYKÖ Genel Skalası’nda ise iyi düzeyde koreledir (r=0,540, p=0,002).
Sonuç: Bu çalışma ÇİYKÖ 3.0 Kanser Modülü’nün Türkçe versiyonunun 2-4 yaş ile 5-7 yaşları arasındaki ve ÇİYKÖ 4.0 Genel Skalası Türkçe versiyonunun 5-7 yaşları arasındaki kanserli çocuklarda geçerli, güvenilir ve uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Geçerlilik, Güvenirlik, Çocuk, Kanser


Vesile Yıldız Kabak, Yavuz Yakut, Mualla Çetin, Tülin Düger. Reliability and Validity of the Turkish Version of the PedsQL 3.0 Cancer Module for 2- to 7-Year-Old and the PedsQL 4.0 Generic Core Scales for 5- to 7-Year-Old: The Hacettepe University Experience. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 236-243

Corresponding Author: Vesile Yıldız Kabak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar