E-ISSN: 1308-5263
Myelodysplastic syndrome with pseudoreticulocytosis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(1): 41-44

Myelodysplastic syndrome with pseudoreticulocytosis

Mustafa Çetiner1, Işık Kaygusuz1, Tülay Tecimeri2, Elif Arı3, Elif Birtaş1, Figen Noyan1, Cafer Adıgüzel1, Tülin Fıratlı Tuğlular1, Mahmut Bayık1
1Department Of Hematology, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey

A patient with myelodysplastic syndrome (MDS) with refractory anemia who had marked reticulocytosis in the absence of hemolytic anemia and/or blood loss is reported. Erythrocyte survival test showed that more than 50% of the patient’s reticulocytes were still present on day seven. This should be due to the prolongation of reticulocyte maturation in MDS, and is known as pseudoreticulocytosis. This phenomenon which mimicks hemolytic anemia is an unusual presentation of myelodysplastic syndrome, with only 7 patients with pseudoreticulocytosis being reported previously.

Keywords: Myelodysplastic syndrome, Pseudoreticulocytosis.


Psödoretikülositoz görülen bir miyelodisplastik sendromu olgusu

Mustafa Çetiner1, Işık Kaygusuz1, Tülay Tecimeri2, Elif Arı3, Elif Birtaş1, Figen Noyan1, Cafer Adıgüzel1, Tülin Fıratlı Tuğlular1, Mahmut Bayık1
1Department Of Hematology, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Marmara University School Of Medicine, İstanbul, Turkey

Bu olgu sunumunda hemoliz ve kanama olmaksızın belirgin retikülositoz görülen refrakter anemi ile seyreden bir miyelodisplastik sendromu olgusu sunulmuştur. Olguda yapılan eritrosit yaşam süresi değerlendirmesinde olgunun retikülosit sayısının yedinci gün sonunda halen başlangıç değerinin %50’sinin üstünde olduğu saptanmı ştır. Bu durum MDS’li hastalarda eritroid matürasyonunun kesintiye uğramasına bağlı olabilmekte ve psödoretikülositozis olarak adlandırılmaktadır. Son derece nadir görülen bu fenomen hemolitik anemiyi taklit edebilmektedir. Literatürde daha önce yedi olgu bildirimi mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Miyelodisplastik sendrom, Psödoretikülositoz.


Mustafa Çetiner, Işık Kaygusuz, Tülay Tecimeri, Elif Arı, Elif Birtaş, Figen Noyan, Cafer Adıgüzel, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Myelodysplastic syndrome with pseudoreticulocytosis. Turk J Hematol. 2005; 22(1): 41-44

Corresponding Author: Mustafa Çetiner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831