E-ISSN: 1308-5263
Splenectomy may not influence glutathione metabolism in children with beta-thalassaemia major [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(1): 25-30

Splenectomy may not influence glutathione metabolism in children with beta-thalassaemia major

Mahdi Garelnabi1, Pushpa Paradhan2
1Division Of Cardiology, Department Of Medicine, Emory University School Of Medicine, Atlanta Ga 300341, Usa
2Department Of Biochemistry, Grant Medical College, Mumbai 400008, Indıa

The present study was undertaken to evaluate glutathione and its related enzymes in beta-thalassaemia major and to elucidate the effect of splenectomy on glutathione metabolism. The study includes three groups, those are: healthy individuals (n= 35) taken as control, a group of beta-thalassaemia major children with intact spleen (n= 29) and a group of splenectomized beta-thalassaemia major children (n= 11). Levels of reduced glutathione, glutathione peroxidase, glutathione reductase and glucose 6-phosphate dehydrogenases in erythrocytes were estimated in all groups. Levels of glutathione p< 0.001 and glutathione reductase p< 0.05 in thalassaemic groups significantly increased, whereas glutathione peroxidase levels p< 0.005 were significantly decreased when compared to control. Glutathione and enzymes levels followed the same pattern in splenectomized group when compared to nonsplenectomized one; however the difference between the various parameters was not significant. Glutathione and its redox enzymes were severely disturbed in thalassaemic patients. Splenectomy, however appears to have no role in influencing glutathione metabolism in betathalassaemia major children.

Keywords: Thalassaemia major, Splenectomy, Glutathione peroxidase, Glutathione reductase, Glucose 6-phosphate dehydrogenase.


Beta-talasemi majörlü hastalarda splenektomi

Mahdi Garelnabi1, Pushpa Paradhan2
1Division Of Cardiology, Department Of Medicine, Emory University School Of Medicine, Atlanta Ga 300341, Usa
2Department Of Biochemistry, Grant Medical College, Mumbai 400008, Indıa

Bu çalışma, glutatyon ve ilgili enzimleri beta-talasemi majörde değerlendirmek ve splenektominin glutatyon metabolizmasına etkisini izlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada üç grup vardır: Kontrol grubu olarak kullanılan sağlıklı bireyler (n= 35), dalakları sağlam olan beta-talasemi majörlü çocuklar (n= 29) ve splenektomize beta-talasemili çocuklar (n= 11). Tüm gruplarda eritositlerde redükte glutatyon, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz düzeylerine bakıldı. Talasemili grupta glutatyon (p< 0.001) ve glutatyon redüktaz (p< 0.05) düzeyleri yüksek bulunurken, glutatyon düzeyleri normal kontrole göre (p< 0.005) belirgin derecede düşük bulunmuştur. Splenektomize grup ile splenektomi olmayan grup karşılaştırıldığında aynı değerler bulunurken, aradaki fark anlamlı değildi. Glutatyon ve redoks enzimleri talasemik grupta belirgin derecede bozuktu. Ancak splenektominin beta-talasemi majörlü hastalarda glutatyon metabolizmasını etkilemediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Talasemi majör, Splenektomi, Glutatyon peroksidaz, Glutatyon redüktaz, Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz.


Mahdi Garelnabi, Pushpa Paradhan. Splenectomy may not influence glutathione metabolism in children with beta-thalassaemia major. Turk J Hematol. 2005; 22(1): 25-30

Corresponding Author: Mahdi Garelnabi, United States


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831