E-ISSN: 1308-5263
Varicella-Zoster Virus Infections in Pediatric Malignancy Patients: A Seven-Year Analysis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 346-348 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0046  

Varicella-Zoster Virus Infections in Pediatric Malignancy Patients: A Seven-Year Analysis

Mine Düzgöl1, Gülcihan Özek2, Nuri Bayram1, Yeşim Oymak2, Ahu Kara1, Bengü Demirağ2, Tuba Hilkay Karapınar2, Yılmaz Ay2, Canan Vergin2, İlker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Children Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey
2Dr. Behçet Uz Children Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Hematology and Oncology, İzmir, Turkey

Primary varicella-zoster virus (VZV) infection is a benign self-limited disease. In this study, we review our experience in focusing on the outcome and treatment of VZV infection in pediatric malignancy patients. During the study period, a total of 41 patients with pediatric malignancy had been hospitalized with the diagnosis of VZV infection. All the patients were treated with intravenous acyclovir for a median of 7 days (ranging from 5 to 21 days). The calculated attributable delay of chemotherapy due to VZV infections was 8 days (ranging from 2 to 60 days). VZV-related complications were observed in 3 of 41 patients (7%) who suffered from acute respiratory distress syndrome, and one of them with hemophagocytic lymphohistiocytosis died due to respiratory failure despite acyclovir and broad-spectrum antimicrobial treatment plus supportive treatment. VZV infections are still important contagious diseases in pediatric cancer patients, because they cause not only significant mortality but also a delay in chemotherapy.

Keywords: Varicella, Malignancy, Pediatric patient


Pediatrik Malignite Hastalarında Varicella Zoster Virüs Enfeksiyonları: Yedi Yıllık Analiz

Mine Düzgöl1, Gülcihan Özek2, Nuri Bayram1, Yeşim Oymak2, Ahu Kara1, Bengü Demirağ2, Tuba Hilkay Karapınar2, Yılmaz Ay2, Canan Vergin2, İlker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Children Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey
2Dr. Behçet Uz Children Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Hematology and Oncology, İzmir, Turkey

Primer varisella zoster virüs (VZV) enfeksiyonu benign, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Bu çalışmada pediatrik malignitesi olan hastalarda VZV enfeksiyonu ve tedavisine odaklı tecrübelerimizi gözden geçirmeyi amaçladık. Çalışma süresi boyunca; VZV enfeksiyonu tanısı alan pediatrik maligniteli toplam 41 hasta hastaneye yatırıldı. Tüm hastalar ortalama 7 gün (5 ila 21 gün arasında değişen) intravenöz asiklovir ile tedavi edildi. VZV enfeksiyonlarına bağlı olarak hesaplanan atfedilebilir kemoterapi gecikmesi ortalama 8 gündü (2 ile 60 gün arasında değişen). VZV enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar 41 hastadan 3’ünde (%7) akut solunum distres sendromu olarak görüldü ve bu hastalardan hemofagositik lenfohistiyositozu olan bir tanesi asiklovir, geniş spektrumlu antibiyotik ve destekleyici tedaviye rağmen solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildi. VZV enfeksiyonları, pediatrik malignite hastalarında hala önemli bulaşıcı hastalıklardan biridir, çünkü sadece ciddi mortaliteye sebep olmakla kalmayıp kemoterapi başlangıcını da geciktirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Varisella, Malignite, Çocuk hasta


Mine Düzgöl, Gülcihan Özek, Nuri Bayram, Yeşim Oymak, Ahu Kara, Bengü Demirağ, Tuba Hilkay Karapınar, Yılmaz Ay, Canan Vergin, İlker Devrim. Varicella-Zoster Virus Infections in Pediatric Malignancy Patients: A Seven-Year Analysis. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 346-348

Corresponding Author: Mine Düzgöl


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685