E-ISSN: 1308-5263
Role of cytosolic calcium and actin polymerization on agonist-induced secretion by the platelets of liver cirrhosis patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(2): 82-89

Role of cytosolic calcium and actin polymerization on agonist-induced secretion by the platelets of liver cirrhosis patients

Annie-jeyachristy Sam1, Geetha Arumugam1, Surendran Rajagopal2, Arulprakash Sarangapani3, Jeevan Kumar Subburayan3
1Department Of Biochemistry, Bharathi Women’s College (affliated To University Of Madras), Chennai, Tamil Nadu, India
2Department Of Surgical Gastroenterology And Proctology, Stanley Medical College And Hospital, Chennai, Tamil Nadu, India
3Department Of Digestive Health Diseases, Government Peripheral Hospital, Chennai, Tamil Nadu, India

OBJECTIVE: Variceal bleeding in cirrhosis is mainly due to platelet activation defect and secondary to coagulation defects. Secretion is an important process which release procoagulants for hemostasis. In the present investigation we have evaluated the secretory function of platelets in liver cirrhosis and also the simultaneous changes in cytosolic calcium (Ca2+) and the polymerization of actin in agonist- stimulated platelets in vitro.

METHODS: Liver cirrhotic patients with (n=27) or without (n=23) bleeding complication were included in the study. Control subjects (n=50) were also utilized for the study to compare the analytical data. Platelets were activated by collagen in vitro and the secretory response was assessed by the levels of nucleotides, serotonin, pyrophosphate (PPi) and inorganic phosphate (Pi) secreted into the extracellular fluid of the platelet suspension at various time intervals. During the course of secretion the alteration in the polymerization of actin was monitored simultaneously with the changes in the cytosolic Ca2+ level.

RESULTS: The secretory response of platelets to collagen was significantly low in both bleeders and non-bleeders when compared to that of normal subjects. During secretion, low level of actin polymerization and cytosolic Ca2+ level were observed in the platelets of bleeders than in non-bleeders and normal subjects. The low secretory capacity of cirrhosis platelets could be correlated with low levels of actin polymerization and cytosolic Ca2+. The alterations were highly significant in the platelets of bleeders when compared to those of non-bleeders.

CONCLUSION: The defective secretory activity of platelets in cirrhosis bleeders might be partly due to low polymerization of G-actin to F-actin which is required for platelet shape change and for the release of procoagulants. Cytosolic Ca2+ level seems to influence actin polymerization and thereby impairs platelet secretory response to agonists in cirrhosis patients with bleeding complication.

Keywords: Cirrhosis, platelets, secretion, actin, polymerization, cytosolic calcium, serotonin, adenine nucleotides


Karaciğer sirozlu hastaların trombositlerinde aktin polimerizasyonu ve sitozolik kalsiyumunun etkisi

Annie-jeyachristy Sam1, Geetha Arumugam1, Surendran Rajagopal2, Arulprakash Sarangapani3, Jeevan Kumar Subburayan3
1Department Of Biochemistry, Bharathi Women’s College (affliated To University Of Madras), Chennai, Tamil Nadu, India
2Department Of Surgical Gastroenterology And Proctology, Stanley Medical College And Hospital, Chennai, Tamil Nadu, India
3Department Of Digestive Health Diseases, Government Peripheral Hospital, Chennai, Tamil Nadu, India

AMAÇ: Sirozun başlıca komplikasyonlarından biri trombosit aktivasyon bozukluğu ile ilişkili olan varis kanamasıdır. Bu araştırmada, karaciğer sirozu olan hastalardan izole edilen trombositlerin, hemostaz için prokoagülan salınımında önemli bir süreç olan, sekretuvar kapasitesini belirledik. Ayrıca, in vitro olarak agonistle uyarılan trombositlerdeki sitosolik kalsiyumdaki (Ca2+) eş zamanlı değişiklikleri ve aktinin polimerizasyon durumunu da araştırdık. Bu çalışmanın amacı, karaciğer sirozunda trombositlerin sekretuvar fonksiyonunun aktin polimerizasyonunun seviyesinden ve sitosolik Ca2+ seviyesindeki değişikliklerden etkilenip etkilenmediğini değerlendirmekti.

YÖNTEMLER: Trombositler in vitro olarak kollajen ile aktive edildi ve sekretuvar cevap çeşitli zaman aralıklarında trombosit süspansiyonunun hücre dışı sıvısına salınan nükleotid, serotonin, pirofosfat (PPi) ve inorganik fosfat (Pi) seviyeleri ile değerlendirildi. Salınım boyunca, aktin polimerizasyonundaki değişimler, sitosolik Ca2+ seviyesindeki değişikliklerle eş zamanlı olarak izlendi.

BULGULAR: İstirahat halindeki trombositlerdeki bazal serotonin seviyesi hem kanaması olan hem de kanaması olmayan bireylerde normal kişilerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşüktü. Adenin nükleotidlerin seviyesi kanaması olan bireylerde anlamlı olarak düşüktü. Sirotik trombositlerin sekretuvar kapasitesi düşük olduğu bulundu ve düşük seviyelerdeki aktin polimerizasyonu ve sitosolik Ca2+ ile ilişkili olabilirdi. Kanaması olan bireylerin trombositlerindeki değişimler kanaması olmayan bireylerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksekti.

SONUÇ: Sirozda trombositlerin bozuk sekretuvar aktivitesi, kısmen trombosit şekil değişikliği ve prokoagülanların salınımı için gerekli olan, globüler aktinin filamentöz aktine polimerizasyonunun düşük olmasına bağlı olabilir. Sitosolik Ca2+ seviyesi aktin polimerizasyonunu ve böylece agonistlere karşı trombosit sekretuvar cevabını etkiliyor gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siroz, trombosit salınımı, aktin polimerizasyonu, sitozolik kalsiyum, serotonin, adenin nükleotidler


Annie-jeyachristy Sam, Geetha Arumugam, Surendran Rajagopal, Arulprakash Sarangapani, Jeevan Kumar Subburayan. Role of cytosolic calcium and actin polymerization on agonist-induced secretion by the platelets of liver cirrhosis patients. Turk J Hematol. 2009; 26(2): 82-89

Corresponding Author: Geetha Arumugam, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831