E-ISSN: 1308-5263
WHO 2016 Definition of Chronic Myeloid Leukemia and Tyrosine Kinase Inhibitors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(1): 42-47 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0241  

WHO 2016 Definition of Chronic Myeloid Leukemia and Tyrosine Kinase Inhibitors

İbrahim C. Haznedaroğlu1, Işınsu Kuzu2, Osman İlhan3
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Therapeutic Apheresis Unit, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Philadelphia (Ph*)/BCR-ABL1-positive chronic myeloid leukemia (CML) is considered as a chronic life-long disease, which could be manageable with tyrosine kinase inhibitor (TKI) drugs. The aim of TKI drug treatment is to provide age- and sex-matched duration of life in a given patient with CML. Personalized CML treatment with TKI drugs is the key strategy. Individual treatment approach includes the harmonization of CML disease characteristics, clinical experience, and best available clinical evidence. Specific CML disease characteristics in a given patient include; CML disease risk, comorbidities, molecular profile, compliance, lifestyle, and drug off-target risk profile. CML research evidence includes; randomized clinical trials indicating the data on the efficacy, safety, tolerability, toxicity, possible longterm adverse events, and pharmacoeconomy of TKIs. Clinical and physician experience includes TKI availability, TKI reimbursability, drug experience, adherence, and BCR-ABL1 monitorization facilities. The key decision of choosing a TKI of choosing TKIs for CML should be made via the consideration of these variables. The aim of this paper is to outline the latest 2016 World Health Organization definition of CML and its proper management with TKI-class drugs.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, CML, Tyrosine kinase inhibitor, TKI


Kronik Myeloid Lösemi WHO 2016 Tanımlaması ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri

İbrahim C. Haznedaroğlu1, Işınsu Kuzu2, Osman İlhan3
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Therapeutic Apheresis Unit, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Philadelphia (Ph*)/BCR-ABL1 (+) kronik myeloid lösemi (KML), tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) grubundan ilaçlarla yaşam boyu yönetilebilecek kronik bir hastalıktır. TKİ ilaç tedavisinin hedefi, herhangi bir KML hastasında aynı yaş ve cinsiyette sağlıklı bireylerde beklenen yaşam süresi idamesini sağlamak olmalıdır. KML tedavisinde bireyselleştirilmiş TKİ ilaç kullanımı anahtar stratejidir. Bireysel tedavi yaklaşımı; KML hastalık özelliklerini, klinik deneyimi ve mevcut en iyi kanıtı uygunca birleştirme esaslıdır. Herhangi bir KML hastasında özgül hastalık özellikleri; KML hastalık riski, komorbiditeler, moleküler profil, hasta uyumu, yaşam tarzı, ve ilaç temelli yan etki profilleridir. KML’de kritik araştırma kanıtları; TKİ etkinlik, güvenilirlik, tolerabilite, toksisite, uzun-dönem ilaç yan etkileri ve farmakoekonomi parametreleri için karar verdirici nitelikte olan randomize klinik çalışmalardır. Klinik ve hekim deneyimi; TKİ mevcudiyeti, TKİ geriödenebilirliği, ilaç deneyimi, ilaca uyum ve izleyen klinikte BCR-ABL1 izlem olanakları olarak özetlenebilir. KML seyrinde ana kritik TKİ kararına esas olarak sayılan bu değişkenlerin dikkate alınması sonrasında ulaşılır. Bu makalenin amacı, KML tanımlamasında en son kullanılan Dünya Sağlık Örgütü-2016 kriterleri eşliğinde TKİ grubu ilaçlar ile uygun KML yönetimi ilkelerini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, KML, Tirozin kinaz inhibitör, TKİ


İbrahim C. Haznedaroğlu, Işınsu Kuzu, Osman İlhan. WHO 2016 Definition of Chronic Myeloid Leukemia and Tyrosine Kinase Inhibitors. Turk J Hematol. 2020; 37(1): 42-47

Corresponding Author: İbrahim C. Haznedaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar