E-ISSN: 1308-5263
Public education for the prevention of hemoglobinopathies: a study targeting Kocaeli University students [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2007; 24(4): 164-170

Public education for the prevention of hemoglobinopathies: a study targeting Kocaeli University students

Kaan Savaş Gülleroğlu, Nazan Sarper, Ayşe Sevim Gökalp
Department Of Children’s Health And Diseases, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

In addition to premarital screening programs, education of the general population is important in preventing hemoglobinopathies. The aim of the present study was the education of university students. Short questionnaires were applied before and after a prepared lecture. A 20-minute audiovisual education was provided including the clinical characteristics and inheritance of thalassemia and sickle cell anemia (SCA) as well as the
importance of carrier screening. The attendance to 42 lectures was low (n= 1348 = 5%). Seventy-four percent of the students had heard of thalassemia. The percentage of the students who had some accurate knowledge was 25% for thalassemia and 11.7% for SCA. Following the lecture, these numbers increased to 86.2% and 72.1% for thalassemia and SCA, respectively. Only 13.6% of the students were aware of the risk of being carriers, but this increased to 78.6% following the lecture; 92.4% learned that these hemoglobinopathies were inherited and 78.8% learned that consanguineous marriages would increase the risk. Education on hemoglobinopathies must be integrated into the curricula of middle schools and high schools.

Keywords: Thalassemia, sickle cell disease, prevention, education


Hemoglobinopatilerin önlenmesinde toplumun eğitimi: Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini hedef alan bir çalışma

Kaan Savaş Gülleroğlu, Nazan Sarper, Ayşe Sevim Gökalp
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Hemoglobinopatilerin önlenmesinde evlilik öncesi tarama programları kadar toplumun eğitilmesi de önemlidir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin hemoglobinopatiler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında öğrencilere açık ve kapalı uçlu sorular içeren anket verilmiştir. Barkovizyon kullanı larak talasemi ve orak hücreli aneminin klinik özelliklerini, genetik geçişini, kan sayımı ve hemoglobin elektroforezi ile yapılan taramanın hastalığın önlenmesindeki önemini anlatan 20 dakikalık eğitim verilmiştir. Yapılan 42 seminerde katılım oranı düşüktür (n: 1348, %5 ). Katılımcıların %74’ü talasemiyi daha önce duyduğunu belirtmekle birlikte bunların sadece %25’i, %11.7’si orak hücreli anemide doğru bilgi sahibiydi. Eğitim sonrası talasemide
ve orak hücreli anemide bu oranlar %86.2 ve %72.1’e yükseldi. Katılanların sadece %13.6’sı taşıyıcı olmanı n riskini bilirken bu oran eğitimle %78.6’ya yükseldi. Eğitim sonrası öğrencilerin %92.4’ü bu hastalıkların kalıtımla geçtiğini, %78.8’i akraba evliliklerinin hasta çocuğa sahip olma riskini arttırdığını öğrendi. Hemoglobinopatilerin önlenmesi isteniyorsa bu konular orta ve yüksek öğretimin ders programlarında yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: talasemi, orak hücreli anemi, önleme, eğitim


Kaan Savaş Gülleroğlu, Nazan Sarper, Ayşe Sevim Gökalp. Public education for the prevention of hemoglobinopathies: a study targeting Kocaeli University students. Turk J Hematol. 2007; 24(4): 164-170

Corresponding Author: Nazan Sarper, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831