E-ISSN: 1308-5263
Prognostic Significance of Lymphoid Enhancer-Binding Factor-1 Expression in Egyptian Adult B-Acute Lymphocytic Leukemia Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(1): 15-20 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0140  

Prognostic Significance of Lymphoid Enhancer-Binding Factor-1 Expression in Egyptian Adult B-Acute Lymphocytic Leukemia Patients

Rabab M. Aly1, Ansaf B. Yousef2
1Mansoura University Faculty of Medicine, Department of Clinical Pathology, Mansoura, Egypt
2Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Mansoura University, Mansoura, Egypt

OBJECTIVE: Lymphoid enhancer-binding factor-1 (LEF-1) is a key transcription factor of wingless-type (Wnt) signaling in various tumors and it is associated with a number of malignant diseases such as leukemia. We explored the expression profile of LEF-1 in acute lymphoblastic leukemia (ALL) and determined its specific prognostic significance in this disease.
METHODS: We studied LEF-1 expression in 56 newly diagnosed B-acute ALL adult patients using realtime quantitative polymerase chain reaction to investigate whether LEF-1 expression was associated with clinical patient characteristics and treatment outcomes.
RESULTS: High LEF-1 expression was associated with significantly poorer disease-free survival (p=0.03) and overall survival (p=0.005). Patients with high LEF-1 expression had a significantly higher relapse rate compared with low LEF-1 expression (p=0.01).
CONCLUSION: We provide evidence that high LEF-1 expression is a prognostic marker in adult B-acute ALL patients.

Keywords: Lymphoid enhancer-binding factor-1, Acute lymphoblastic leukemia, Prognosis, Wnt


Mısırlı Yetişkin Akut B Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Görülen Lenfoid Enhansır-Bağlayıcı Faktör-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Rabab M. Aly1, Ansaf B. Yousef2
1Mansoura University Faculty of Medicine, Department of Clinical Pathology, Mansoura, Egypt
2Mansoura University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Mansoura, Egypt

AMAÇ: Lenfoid enhansır-bağlayıcı faktör-1 (LEF-1), çeşitli tümörlerde wingless-type (Wnt)’yi işaret eden ana transkripsiyon faktörü olmakla birlikte lösemi gibi birçok ölümcül hastalıkla da ilişkilendilir. Biz bu çalışmada, LEF-1’in akut lenfoblastik lösemideki (ALL) ekspresyon profilini araştırdık ve LEF-1’in bu hastalık genelindeki özel prognostik önemini saptadık.
YÖNTEMLER: B-ALL hastalığı tanısı yeni konmuş 56 yetişkin hastada LEF-1 ekspresyonunu çalıştık ve LEF-1 ekspresyonunun klinik hasta özellikleriyle ve tedavi sonuçlarıyla ilişkili olup olmadığını araştırmak için gerçek-zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu uyguladık.
BULGULAR: Yüksek LEF-1 ekspresyonu olan hastalarda hastalıksız sağkalım (p=0,03) ve genel sağkalım (p=0,005) daha kısaydı. Düşük LEF-1 ekspresyonlu hastalarla kıyaslandığında, yüksek LEF-1 ekspresyonunlu hastalarda anlamlı olarak daha yüksek nüks oranları gözlendi (p=0,01).
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, yüksek LEF-1 ekspresyonunun yetişkin B-ALL hastalarında prognostik belirteç olduğuna yönelik kanıt sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lenfoid enhansır-bağlayıcı faktör-1, Akut lenfoblastik lösemi, Prognoz, Wnt


Rabab M. Aly, Ansaf B. Yousef. Prognostic Significance of Lymphoid Enhancer-Binding Factor-1 Expression in Egyptian Adult B-Acute Lymphocytic Leukemia Patients. Turk J Hematol. 2015; 32(1): 15-20

Corresponding Author: Rabab M. Aly, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar