E-ISSN: 1308-5263
Hypercalcemia and Multiple Pathological Fractures in Chronic Lymphocytic Leukaemia: A Case Report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2003; 20(3): 167-170

Hypercalcemia and Multiple Pathological Fractures in Chronic Lymphocytic Leukaemia: A Case Report

Güçhan Alanoğlu1, Simten Dağdaş2, Zeynep Akı2, Fırat Yağmurlu3, Gülsüm Özet2
1Department Of Haematology, Süleyman Demirel University School Of Medicine, Isparta, Turkey
2Department Of Haematology, Ankara Numune Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Orthopaedic Surgery, Ankara Numune Hospital, Ankara, Turkey

Hypercalcemia is common in some lymphoproliferative disorders such as myeloma or T- cell leukaemialymphoma, but is rarely described in B-cell chronic lymphocytic leukaemia (CLL). A CLL patient who have been presented with multiple pathological fractures and widespread osteolytic lesions is reported. He was a 74 year old male with fractures of his bilateral humerus and radii and multiple osteolytic lesions of skull, fibula, femur and costals. On his admission to the hospital for the fractures he has been diagnosed as CLL. Hypercalcemia has also been documented. All the disorders that could be the reason of hypercalcemia have been ruled out. The open biopsy of bone marrow showed lymphocytic infiltration in which increased number of prolymphocytes are observed. Hypercalcemia arising in a patient with CLL may indicate a negative prognosis.

Keywords: Chronic lymphocytic leukaemia, Hypercalcemia, Pathological fractures.


Hiperkalsemi ve Çoğul Patolojik Kırıklar ile Başvuran Kronik Lenfositer Lösemi Olgusu

Güçhan Alanoğlu1, Simten Dağdaş2, Zeynep Akı2, Fırat Yağmurlu3, Gülsüm Özet2
1Department Of Haematology, Süleyman Demirel University School Of Medicine, Isparta, Turkey
2Department Of Haematology, Ankara Numune Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Orthopaedic Surgery, Ankara Numune Hospital, Ankara, Turkey

Hiperkalsemi, miyelom ya da T-hücreli lösemi-lenfoma gibi bazı lenfoproliferatif hastalıklarda sıkça görülmektedir. Ancak B-hücreli kronik lenfositer lösemi (KLL) de nadiren tarif edilmiştir. Yaygın osteolitik lezyonlar ve çoğul patolojik kırıklar ile başvuran bir KLL olgusu sunulmaktadır. Hasta 74 yaşında erkek olup bilateral humerus ve radius kırığı ve kafa, fibula, femur ve kostalarda çoğul osteolitik lezyonlar ile başvurdu. Daha sonra yapılan ileri incelemede KLL saptandı. Ayrıca hiperkalsemi de eşlik ediyordu. Hiperkalsemi etkeni olabilecek tüm nedenler araştırıldı ve dışlandı. Açık kemik iliği biyopsisi lenfosit infiltrasyonu olarak yorumlanırken prolenfositlerde artış gözlendiği rapor edildi. KLL’li bir hastada; klinik seyir sırasında hiperkalseminin ortaya çıkması negatif bir prognostik kriter olarak yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositer lösemi, Hiperkalsemi, Patolojik kırık.


Güçhan Alanoğlu, Simten Dağdaş, Zeynep Akı, Fırat Yağmurlu, Gülsüm Özet. Hypercalcemia and Multiple Pathological Fractures in Chronic Lymphocytic Leukaemia: A Case Report. Turk J Hematol. 2003; 20(3): 167-170

Corresponding Author: Güçhan Alano&240;lu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831