E-ISSN: 1308-5263
Leiomyosarcoma of the Uterus Presenting with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2003; 20(3): 163-165

Leiomyosarcoma of the Uterus Presenting with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

S. Sami Kartı1, Necmi Eren1, Mehmet Sönmez1, Mustafa Yılmaz1, Ümit Çobanoğlu2, Halil Kavgacı3, Hasan Bozkaya4, Ercüment Ovalı3
1Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
2Division Of Medical Oncology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
3Department Of Pathology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Trabzon, Turkey

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) typically presents with consumptive thrombocytopenia, non-immune intravascular hemolytic anemia, renal failure, various neurologic findings and fever. It is a clinical syndrome that can be associated with drugs such as ticlopidine, quinine, mitomycin C and cyclosporine, allogeneic stem cell transplantation, pregnancy, infections, autoimmune diseases and metastatic carcinoma. Here, we describe a 48-years- old women presented with full picture of TTP and diagnosed as leiomyosarcoma with further evaluation. She was successfully treated with multiple exchange transfusions and total excision of leiomyoma thereafter. As far as we know, this is the first case of leiomyosarcoma of the uterus presented with TTP. Therefore, the women with TTP, in whom no other cause can be found, should undergo a careful gynecological examination and pelvic ultrasonography should be performed.

Keywords: Thrombotic thrombocytopenic purpura, Leiomyosarcoma.


Trombotik Trombositopenik Purpura ile Gelen Uterus Leomiyosarkomu

S. Sami Kartı1, Necmi Eren1, Mehmet Sönmez1, Mustafa Yılmaz1, Ümit Çobanoğlu2, Halil Kavgacı3, Hasan Bozkaya4, Ercüment Ovalı3
1Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
2Division Of Medical Oncology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
3Department Of Pathology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine,
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Trabzon, Turkey

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), tüketim trombositopenisi, immün olmayan intravasküler hemolitik anemi, böbrek yetmezliği, çeşitli nörolojik bulgular ve ateş ile gelir. Bu klinik sendrom tiklopidin, kinin, mitomisin C, siklosporin gibi ilaçlar, allojeneik kök hücre nakli, gebelik, infeksiyon, otoimmün hastalıklar ve metastatik kanserlere eşlik edebilir. Bu yazıda TTP tablosu ile başvuran ve ileri incelemede leomiyosarkom tanısı konan 48 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Hasta multipl exchange transfüzyon ve bunu takip eden leomiyom çıkartılması ile başarıyla tedavi edilmiştir. Bu olgu bilgimiz dahilinde leomiyosarkom ile seyreden ilk TTP olgusudur. TTP`li kadın olgularda dikkatli jinekolojik muayene yapılması ve pelvik ultrasonografi çekilmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Trombotik trombositopenik purpura, Leomiyosarkom.


S. Sami Kartı, Necmi Eren, Mehmet Sönmez, Mustafa Yılmaz, Ümit Çobanoğlu, Halil Kavgacı, Hasan Bozkaya, Ercüment Ovalı. Leiomyosarcoma of the Uterus Presenting with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Turk J Hematol. 2003; 20(3): 163-165

Corresponding Author: S. Sami Kartı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831